Untuk menjajaki beberapa kemungkinan pembuatan racana dinding , pertama kita menekuk pias karton tipis atau merekat empat potong karton tebal menjadi sebuah kubus tanpa sisi muka dan pungkur. Itulah petak ruang yang paling sederhana. Petak itu bolong dan kita dapat meletakkan gatra didalamnya. Gatra ini dapat berupa bidang papar saja, yang di perulangkan atau beragam.

Keragaman kedudukan gatra :

a. Memindahkan raut kedepan atau kebelakang.

b. Memindahkan raut keatas atau kebawah.

c. Memindahakan raut kiri ke kanan.

d. Mengurangi lintang atau tinggi raut untuk menimbulkan kesan terbenam ke dalam salah satu bidang yang mengurungnya.

 

Tugas Trimatra # Racana Dinding

 

 

 

Advertisements